Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental
Protocols i ajuts

Protocol Comarcal per a l'abordatge de la violència Masclista

Protocol comarcal per un espai públic i contextos d'oci lliures de violències masclistas

II Pla de Polítiques de Gènere (2016-2019)Àrea Bàsica de Serveis Socials Consell Comarcal del Vallés Occidental.


Protocol de Joventut per a l'abordatge de la violència masclista.Guia pràctica per a professionals de Joventut per orientar l'actuació en violència masclista amb persones joves.
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família


Protocol municipal de Rubí per l'abordatge de la violencia masclista

Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya. 2019-2022