Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Equips Forense Barcelona


ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 111, 08075 Barcelona
TELÈFON: 93 554 83 00
WEB: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12880