Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Divisió Barcelona Comarques Barcelona


ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 111 - Edifici G (Ciutat de la Justícia), 08075 Barcelona
TELÈFON: 93 554 83 00
WEB: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=15800Entre les seves funcions, es troba auxiliar els jutjats, tribunals, fiscalies i oficines del Registre Civil mitjançant la pràctica de proves pericials mèdiques, tant en patologia forense com clíniques i de laboratori, previstes a la normativa vigent de medicina forense, realitzar activitats de docència i investigació relacionades amb la medicina forense i fomentar la recerca en l'àmbit de la medicina legal i forense.