Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


OAVD de Barcelona Barcelona


ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 111, 08075 Barcelona
TELÈFON: 935 54 87 00
WEB: http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/atencio_a_la_victima/oficina_d_atencio_a_la_viLes OAVD constitueixen el punt referencial d'informació, contenció, suport i derivació de la ciutadania víctima algun delicte o que se li ha aplicat una mesura judicial de protecció en casos de violència masclista