Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Policies Locals Sant Quirze del Vallès


ADREÇA: Ronda de Santa Julita, 69-71, 08192 Sant Quirze del Vallès
TELÈFON: 937 21 68 68
EMAIL: policialocal@santquirzevalles.catMÉS INFORMACIÓ:

La policia local té com a principal objectiu assegurar el lliure exercici dels drets i llibertats de la ciutadania de Sant Quirze del Vallès amb el valor afegit de la proximitat a les persones i de la capacitat d'adaptar-se a les especificitats i idiosincràsia de la població a la qual presta servei.
La presència en el territori, la proximitat a la ciutadania, la volutat de servei i l'orientació de l'activitat policial a la solució de problemes, són els criteris que han de permetre oferir una resposta de qualitat a les demandes i necessitats ciutadanes.
Funcions i competències
-Policia assistencial: atenció ciutadana, assitència a les víctimes, protecció de menors.
-Seguretat Ciutadana
-Convivència i policia administrativa: medicació en conflictes privats, inspeccions i tramitació de denúncies.
-Trànsit i mobilitat: investigació d'accidents de trànsit, disciplina viària, programes, plans i campanyes.