Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Centre De Salut Mental Parc Taulí. CSM PT Sabadell


ADREÇA: Parc Taulí, 1, 08208 Sabadell
TELÈFON: 937 23 10 10
WEB: https://www.tauli.cat/tauli/Els serveis d’hospitalització de salut mental són els serveis orientats a les persones que, de manera voluntària o involuntària, necessiten d’un període perllongat d’hospitalització per garantir la seva reinserció en la comunitat en condicions d’estabilitat clínica. Aquestes persones presenten símptomes greus i persistents, d’evolució crònica amb important desadaptació social i familiar, amb limitacions del funcionament autònom i riscs personals i socials.