Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Hospital Universitario Mútua Terrassa Terrassa


ADREÇA: Plaça del Doctor Robert, 5, 08221 Terrassa
TELÈFON: 937 36 50 50
WEB: https://www.mutuaterrassa.com/ca/Poden accedir les persones amb patologia psiquiàtrica o trastorns de la conducta que per la seva complexitat necessitin d’una atenció especialitzada que no pot ser resolta des dels centres d’atenció primària.