Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Sant Joan de Deu Serveis de Salut Mental Ripollet


ADREÇA: Carretera de Barcelona, s/n, 08291 Ripollet
TELÈFON: 935 80 96 77Poden accedir les persones amb patologia psiquiàtrica o trastorns de la conducta que per la seva complexitat necessitin d’una atenció especialitzada que no pot ser resolta des dels centres d’atenció primària.