Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Hospital de Sabadell. Taulí Sabadell


ADREÇA: Parc Taulí, 1, 08208 Sabadell
TELÈFON: 937 23 10 10
WEB: https://www.tauli.cat/tauli/Poden accedir les persones amb patologia psiquiàtrica o trastorns de la conducta que per la seva complexitat necessitin d’una atenció especialitzada que no pot ser resolta des dels centres d’atenció primària.