Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Hospital de Terrassa. Consorci Sanitari de Terrassa Terrassa


ADREÇA: Carr. Torrebonica, S/N, 08227 Terrassa
TELÈFON: 937 31 00 07
WEB: http://www.cst.cat/Poden accedir les persones amb patologia psiquiàtrica o trastorns de la conducta que per la seva complexitat necessitin d’una atenció especialitzada que no pot ser resolta des dels centres d’atenció primària.