Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Consultori mèdic Viladecavalls Viladecavalls


ADREÇA: Carrer Sant Joan, s/n 08232 Viladecavalls
TELÈFON: 93 733 68 88
EMAIL: gerenciamutua@mutuaterrassa.es
WEB: https://www.viladecavalls.cat/guia/mapa/marcador/consultori-medic-del-nucli-urbaEs un recurs especialitzat que ofereix una alternativa a l’hospitalització convencional. La xarxa sociosanitària s’ocupa de la incidència de les malalties cròniques en la població i les necessitats que s’hi generen  Aquest tipus d’atenció que és dóna de manera limitada en el temps per assolir una estabilitat clínica o millora funcional.