Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Albada Centre Sociosanitari Sabadell


ADREÇA: Parc Taulí, 3, 08208 Sabadell
TELÈFON: 937 23 10 10
WEB: http://www.tauli.cat/albada/Es un recurs especialitzat que ofereix una alternativa a l’hospitalització convencional. La xarxa sociosanitària s’ocupa de la incidència de les malalties cròniques en la població i les necessitats que s’hi generen  Aquest tipus d’atenció que és dóna de manera limitada en el temps per assolir una estabilitat clínica o millora funcional.