Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


CAP Antón de Borja Rubí


ADREÇA: Carrer d'Edison, 0, 08191 Rubí
TELÈFON: 935 88 45 55
WEB: http://www.cst.cat/atencio-al-ciutada/centres-assistencials/atencio-primaria/cap-anton-de-borja_w_1039_s_1_g_2_t_5_a_2.aspxEs un recurs especialitzat que ofereix una alternativa a l’hospitalització convencional. La xarxa sociosanitària s’ocupa de la incidència de les malalties cròniques en la població i les necessitats que s’hi generen  Aquest tipus d’atenció que és dóna de manera limitada en el temps per assolir una estabilitat clínica o millora funcional.