Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


CAP Pinetons Ripollet


ADREÇA: Av. de Catalunya, 18, 08291 Ripollet
TELÈFON: 93 594 65 37. Concertació de visites 93 728 44 44
WEB: https://www.ripollet.cat/asp/content.asp?id=14735Es un recurs especialitzat que ofereix una alternativa a l’hospitalització convencional. La xarxa sociosanitària s’ocupa de la incidència de les malalties cròniques en la població i les necessitats que s’hi generen  Aquest tipus d’atenció que és dóna de manera limitada en el temps per assolir una estabilitat clínica o millora funcional.