Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


CAP Matadepera Matadepera


ADREÇA: Plaça de l'Ajuntament, 2 - 08230 Matadepera
TELÈFON: 93 787 10 55
WEB: https://www.matadepera.cat/el-municipi/guia-del-municipi/equipaments/cap-matadepera--oficines-de-benestar-social.htmlEs un recurs especialitzat que ofereix una alternativa a l’hospitalització convencional. La xarxa sociosanitària s’ocupa de la incidència de les malalties cròniques en la població i les necessitats que s’hi generen  Aquest tipus d’atenció que és dóna de manera limitada en el temps per assolir una estabilitat clínica o millora funcional.