Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Centre sociosanitari Castellar del Vallès


ADREÇA: Carrer de Ripollet, 30 08211 Castellar del Vallès
TELÈFON: 937 47 11 11Es un recurs especialitzat que ofereix una alternativa a l’hospitalització convencional. La xarxa sociosanitària s’ocupa de la incidència de les malalties cròniques en la població i les necessitats que s’hi generen  Aquest tipus d’atenció que és dóna de manera limitada en el temps per assolir una estabilitat clínica o millora funcional.