Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Centre sociosanitari Barberà del Vallès


ADREÇA: Carrer de la Verge de l'Assumpció, 37, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona
TELÈFON: 937 19 25 40Es un recurs especialitzat que ofereix una alternativa a l’hospitalització convencional. La xarxa sociosanitària s’ocupa de la incidència de les malalties cròniques en la població i les necessitats que s’hi generen  Aquest tipus d’atenció que és dóna de manera limitada en el temps per assolir una estabilitat clínica o millora funcional.