Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Centre sociosanitari Badia del Vallès


ADREÇA: Cr Bètica, s/n. 08214 Badia del vallès
TELÈFON: 937192600
EMAIL: badia.ics@gencat.cat
WEB: http://www.gencat.cat/ics/usuarisEs un recurs especialitzat que ofereix una alternativa a l’hospitalització convencional. La xarxa sociosanitària s’ocupa de la incidència de les malalties cròniques en la població i les necessitats que s’hi generen  Aquest tipus d’atenció que és dóna de manera limitada en el temps per assolir una estabilitat clínica o millora funcional.