Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


PASSIR Terrassa- Consorci Sanitari de Terrassa Terrassa


ADREÇA: Carr. Torrebonica, s/n, 08227 Terrassa
TELÈFON: 937 31 00 07
WEB: http://www.cst.cat/atencio-al-ciutada/centres-assistencials/atencio-hospitalaria/hospital-de-terrassa_ambit_1_a_1_s_1_g_2.aspxPrograma sanitari d'atenció a la salut sexual i reproductiva és un servei d'activitats assistencials i educatives relacionades amb: educació maternal, atenció al postpart, planificació i orientació familiar, atenció ginecològica, interrupció voluntaria del embaràs, etc