Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


PASSIR Sabadell- Hospital Pac Taulí Sabadell


ADREÇA: Parc Taulí, 1, 08208 Sabadell, Barcelona
TELÈFON: 937 23 10 10
WEB: https://www.tauli.cat/tauli/Programa sanitari d'atenció a la salut sexual i reproductiva és un servei d'activitats assistencials i educatives relacionades amb: educació maternal, atenció al postpart, planificació i orientació familiar, atenció ginecològica, interrupció voluntaria del embaràs, etc