Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


CAP Sant Oleguer Sabadell


ADREÇA: Carrer de Sol i Padrís, 08203 Sabadell
TELÈFON: 937 46 41 80
EMAIL: capsantoleguer.mn.ics@gencat.cat
WEB: http://www.sabadell.cat/es/fitxa-repertori/104357-repertori-23477És el primer lloc on cal anar quan es té un problema de salut. Ofereix assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d'atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.