Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


CAP Can Oriach Sabadell


ADREÇA: Passeig de Sant Bernat, 22, 08207 Sabadell
TELÈFON: 937 23 37 13
EMAIL: capcanoriac.mn.ics@gencat.cat
WEB: http://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=102827&Itemid=859És el primer lloc on cal anar quan es té un problema de salut. Ofereix assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d'atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.