Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


CAP Pinetons Ripollet


ADREÇA: Av. de Catalunya, 18, 08291 Ripollet
TELÈFON: 93 594 65 37. Concertació de visites 93 728 44 44
WEB: https://www.ripollet.cat/asp/content.asp?id=14735És el primer lloc on cal anar quan es té un problema de salut. Ofereix assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d'atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.