Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Oficines d'habitatge Barberà del Vallès


ADREÇA: Av. Verge de Monserrat, 60
TELÈFON: 937194120
EMAIL: oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat
WEB: www.bdv.cat/es/oficina-municipal-dhabitatgeL’Oficina comarcal d’habitatge presta un servei mancomunat en polítiques d’habitatge a 17 municipis de la comarca. És un servei públic que ofereix el Consell Comarcal als habitants i municipis de la comarca que no disposin de serveis propis d’habitatge o bé complementa els serveis existents a cada població. Des de l’Oficina comarcal d’habitatge del Vallès Occidental es realitzen funcions d’informació i atenció ciutadana en relació amb totes les matèries relacionades amb l’habitatge. També es gestionen els següents serveis: Tramitació d’ajuts i assessorament tècnic per a la rehabilitació d’edificis i habitatges. Tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat. Tramitació de prestacions per al pagament del lloguer. Tramitació de prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge