Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


EVAMI. Depèn de DGAIA Catalunya


TELÈFON: 900 300 777El Servei de Valoració de Maltractament infantil es presta des dels Equips de Valoració de Maltractaments Infantils (EVAMI), integrats per psicòleg/oga i treballador/a social. Aquests equips assessoren, valoren i informen els casos de maltractaments o sospita de maltractaments notificats a l'organisme competent des de l'àmbit sanitari.