Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


EVAMI. Equips de Valoració de Maltractament Infantil. Catalunya


TELÈFON: 900 300 777MÉS INFORMACIÓ:

Depèn de DGAIA. Aquest servei es presta des dels Equips de Valoració de Maltractaments Infantils (EVAMI), integrats per psicòleg/oga i treballador/a social. Aquests equips assessoren, valoren i informen els casos de maltractaments o sospita de maltractaments notificats a l'organisme competent des de l'àmbit sanitari.