Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


116 111. DGAI Catalunya


TELÈFON: 116 111
WEB: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/maltractaments_dinfants_i_adolescents/infancia_respon/web_infancia_respon/MÉS INFORMACIÓ:

Servei d'atenció exclusivament telefònica, gratuït i permanent, per a la prevenció dels maltractaments d'infants i adolescents. En cas d'incidencia técnica en el servei es pot trucar al 900 300 777