Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Equips d'Atenció a la Infancia i Adolescència Consell Comarcal


ADREÇA: Carretera N-150, km 15, 08227, Terrassa
TELÈFON: 937 27 35 34
EMAIL: ccvoc.eaia@ccvoc.cat
WEB: http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/suport-a-la-infancia-l-adolescencia-a-la-joventut-i-a-les-families/servei-de-l-equiop-d-atencio-a-la-infancia-i-l-adolescencia-eaiaMÉS INFORMACIÓ:

Derivació Serveis Socials i DGAIA
Els EAIA estan formats per professionals de la psicologia, pedagogia, l'assistència social i l'educació social. Reben casos en situació de desemparament o risc d'estar-hi que detecten els servi socials bàsics, les instàncies judicial o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.- Elaboren plans de millora per a l'infant i la seva família, fan seguiment i el tractament.