Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Serveis Socials Bàsics. SSB Sentmenat


ADREÇA: Pg. de la Segrera, 17, 08181
TELÈFON: 937154274
EMAIL: smnt.serveissocials@sentmenat.cat, pujolrc@sentmenat.cat
WEB: http://www.sentmenat.cat/adreces-i-telefons/oficina-de-serveis-socials-basics.htmlConsisteix en un conjunt d'accions professionals que tenen l'objectiu d'atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies i grups. Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió. Les funcions principals dels equips tècnics que ofereixen aquest servei són les següents:Oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció, prevenció i tractament social i educatiu. Fer propostes d'atenció a les persones i d'interès per a la comunitat, dissenyar programes d'actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar.Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió dels tràmits.