Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


AMPGIL Barcelona


ADREÇA: Avinguda del Marqués de l'Argentera 22 – 08003 Barcelona
TELÈFON: 685 846 194 / 93.835.90.02
EMAIL: ampgil@ampgil.org
WEB: http://www.ampgil.org/ca/MÉS INFORMACIÓ:

Horari: Tots el dimecres de 18:00 a 20:30 i un dissabte al mes de 18:00 a 20:30
Impulsar i promoure polítiques contra violència de gènere
Gestió del servei de psicologia d’atenció a la dona
Signatura de convenis amb entitats públiques i privades en matèria d’igualtat
Coordinació, gestió i execució de programes i activitats referents a la promoció de la dona
Política de promoció, revalorització i reconeixement social de les dones