Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


SIAD Sant Cugat del Vallès


ADREÇA: Avinguda de Gràcia, 50 (Casa Mònaco) 
TELÈFON: 93 565 70 00 ext. 2551
EMAIL: siad@santcugat.cat / aliciabragulat@santcugat.cat
WEB: www.santcugat.catMÉS INFORMACIÓ:

El Servei municipal d’atenció a la Dona, vol millorar la qualitat de vida i el benestar de les dones de Sant Cugat que presenten alguna problemàtica derivada de la seva condició de gènere.

Amb aquest objectiu, ofereix un espai d'atenció, individual o en grup, sobre qüestions jurídiques, socials, psicològiques, laborals, o sobre maltractaments.

Informació i acollida: de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores, a la Casa Mònaco. Dimecres tarda de 15 a 19. Degut a la situació de pandèmia les visites es fan preferentment de forma telefònica o videotrucada.

Atenció psicològica
Suport individualitzat a les dones amb problemes derivats de la seva condició de gènere i a les dones que pateixen o han patit violència de gènere en l'àmbit de la parella.

Horaris: De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores, a la Casa Mònaco. Dimecres tarda de 15 a 19. Cal demanar hora prèviament al 93 565 70 00. Degut a la situació de pandèmia les visites es fan preferentment de forma telefònica o videotrucada.

Atenció jurídica
Servei gratuït de consulta i orientació jurídica especialitzat en el dret de les dones. Els motius de consulta poden ser diversos:

Familiars: divorci, separació, règim econòmic, parelles de fet, drets i deures respecte a la descendència, maltractaments físics i/o psíquics...
Laborals: discriminació, assetjament, drets...
Socials: maltractament i violacions, recursos institucionals i associatius...
Horaris: dijous, de 15.30 a 18.00 hores. Cal demanar hora prèviament al 93 565 70 00. Degut a la situació de pandèmia les visites es fan preferentment de forma telefònica o videotrucada.

Programa d’atenció en violència
Atenció a dones en grup: atenció psicològica grupal per a dones que han viscut processos de violència dins de la parella i que tenen molt malmesa l’autoestima. S’ofereix servei de cura dels infants.
Atenció a infants víctimes de violència: atenció psicològica a infants entre 5 i 16 anys que han viscut violència, de forma directa o indirecta, dins la seva família. Les sessions es realitzen de forma individual o col·lectiva.