Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Feminicidio.net Estatal


WEB: https://feminicidio.net/Feminicidio.net és un observatori de la societat civil organitzada per documentar y visibilitzar la barbarietat normalizada del feminicidi, l’assasinat de dones per ser dones. Impulsats des de aquest espaci de conexió de xarxes entre la societat civil, i les institucions públiques.