Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Serveis d'acolliment substitutoris de la llar. Departament de Treball, Afers Socials CatalunyaServeis especialitzats, residencials i temporals, que ofereixen acolliment i atenció integral per a possibilitar el procés de recuperació de les dones , que requereixen un espai de protecció a causa de la situació de risc motivada per la violència masclista. Servei de pis amb suport. Servei de pis pont.