Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Servei Municipal d'Ocupació Sant Llorenç Savall


ADREÇA: Carrer Sant Feliu, 2 - 08212 Sant Llorenç Savall - Barcelona
TELÈFON: 937 140 018
EMAIL: savall.ocupacio@savall.catSón dispositius públics adscrits a ens locals en l’àmbit de la promoció econòmica que presten serveis a ciutadans en situació d’atur (o que volen millorar la seva
ocupació) per trobar un lloc de treball i a empreses que volen cobrir llocs de treball (vacants o nous) amb els millors perfils professionals.