Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


SLOSón dispositius públics adscrits a ens locals en l’àmbit de la promoció econòmica que presten serveis a ciutadans en situació d’atur (o que volen millorar la seva
ocupació) per trobar un lloc de treball i a empreses que volen cobrir llocs de treball (vacants o nous) amb els millors perfils professionals.