Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Servei Municipal de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Ocupació. Cerdanyola del Vallès


ADREÇA: Av. Roma, s/n (Masia Can Sarraparrera)
TELÈFON: 93 594 70 50
EMAIL: orientacio@cerdanyolaoberta.cat
WEB: https://www.cerdanyola.cat/treball www.cerdanyolaoberta.catMÉS INFORMACIÓ:

El Servei Municipal d’Ocupació té quatre línies principals d’actuació:
•La inserció laboral dels ciutadans i ciutadanes a través de:

- L’orientació laboral i professional.
- La qualificació professional amb la formació ocupacional i pràctiques professionals en empreses.
- La intermediació laboral per afavorir l’accés a ofertes de feina.
- L’aprenentatge d'oficis amb la pràctica professional.
•El foment del creixement econòmic a través de serveis a la creació i consolidació d'empreses
•La aplicació de la innovació i la qualitat com a eixos transversals en totes les àrees del Servei per tal d’oferir nous i millors serveis adaptats a les necessitats i demandes de la ciutadania i les empreses
•L’estudi de la realitat socioeconòmica del municipi
Horari: dilluns a divendres, de 8 a 18 h