Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Servei d'atenció i acolliment d'urgència. . Departament de Treball, Afers Socials ii Famílies Catalunya CatalunyaServeis especialitzats, residencials i temporals, que ofereixen acolliment i atenció integral per a possibilitar el procés de recuperació de les dones , que requereixen un espai de protecció a causa de la situació de risc motivada per la violència masclista.