Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Centre Residencial d'Acció Educativa Llar Les Vinyes Cerdanyola del Vallès


WEB: https://salesianas.org/que-hacemos/plataformas-sociales/cataluna/crae-llar-les-vinyes/Són institucions per a la guarda i educació d'infants i adolescents (de 0 a 18 anys) a qui s'aplica la mesura d'acolliment simple en institució, d'acord amb la mesura que consti en l'informe previ dels equips tècnics competents. El seu objectiu és donar resposta a situacions i necessitats educatives i assistencials que requereixen una especialització tècnica en la seva guarda i educació alternativa a la seva família d'origen.