Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Unitats de Suport a la convivència escolar Barcelona


TELÈFON: 935516968
EMAIL: info.ensenyament@gencat.cat
WEB: http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/conflictesgreus/usce/index.htmlAtén a les demandes d'informació i orientació de la comunitat educativa; ofereix suport i orientació en casos de conflicte o distorsió significativa de la convivència escolar. També du a terme una sistematització del recull d'informació de l'alumnat, utilitzant protocols funcionals per al registre d'informacions relatives a violència masclista i conductes abusives.