Serveis de la Xarxa per a l'Abordatge de la Violència Masclista al Vallès Occidental


Dades trimestrals de violència contra les dones. Partits judicials del Vallès Occidental. 4rt. trimestre 2020


14/04/2021


L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental publica un recull de dades estadístiques judicials trimestrals relacionades amb la violència de gènere en la comarca.

L'objectiu de l'informe és facilitar l’accés a les dades de l’activitat judicial sobre violència de gènere als agents i actors del territori implicats en la visibilització i sensibilització d’aquesta problemàtica. També vol contribuir a l’anàlisi de la informació per orientar el disseny i la planificació de les polítiques públiques de prevenció i actuació sobre la violència masclista.
Principals resultats• El quart trimestre del 2019 va tancar amb 509 denúncies per violència de gènere.
• Les denúncies per violència contra les dones s'han reduït un 11,3% (-65) respecte al tercer trimestre de 2020. Interanualment, ha disminuït lleugerament el nombre de denúncies un 3% (-16).
• La major part dels delictes registrats va ser per lesions lleus (76,1%).
• Durant el quart trimestre es van iniciar 95 ordres de protecció, de les quals van ser denegades 58,9%. A la comarca, la proporció d'ordres de protecció denegades és lleugerament superior que a la província de Barcelona (58,8%) i a Catalunya (52,8%) i notablement per sobre del conjunt de l’Estat (30,1%).
• Es van iniciar 18,7 ordres de protecció per cada 100 denúncies presentades. El nombre d’ordres de protecció iniciades s’han reduït en un 16,7% des del quart trimestre del 2013.
• A la comarca, 11 dones s'acullen a la dispensa de l'obligació a declarar per cada 100 denúncies presentades. La ràtio comarcal és inferior a la de la província i a la del conjunt de Catalunya, però superior a la d’Espanya.
• El 40% de les resolucions del procediment judicial són per sobreseïment provisional, percentatge similar a la resta d'àmbits supramunicipals.
• A la comarca, el 8,8% de les resolucions del procediment judicial acaben en sentència condemnatòria, percentatge més elevat que a la província de Barcelona (4,2%) i a Catalunya (6,2%), però inferior que al conjunt d’Espanya(12,5%).
Podeu veure l'informe complert a:
Observatori del Vallès Occidental
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Telèfon: 93 727 35 34
Carretera N150 Km.15 - 08227 Terrassa


Amb el suport de

http://www.ccvoc.cat/fitxer/9844/Viol%C3%A8ncia%20contra%20les%20dones_4T2020-1617018662.pdf


Tornar